AR

مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالبة “الكامل خيرة”

عنوان الاطروحة

اليات تلقي النص الشعري في الطور الثانوي في ضوء المقاربات البيداغوجية الحديثة

يوم 03/11/2021 على الساعة 10.00 بقاعة المحاضرات الجناح 02